REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2008

   Czas Wielkiego Postu mobilizuje nas do refleksji nad swoim życiem, postępowaniem, do zmiany naszego myślenia i działania. Szczególnie młodzi ludzie w obecnych czasach potrzebują chwili refleksji i zastanowienia się nad sobą, gdyż świat, w którym żyją niezbyt często daje im takie możliwości.

   Rekolekcje Wielkopostne są takim czasem zapoznania się i zrewidowania siebie w świetle słowa Bożego. Poprzez słuchanie i rozważanie Biblii można dokonać swojego bilansu i podjąć odpowiednie starania, by sprawdzić to, co nie jest w nas jeszcze na miarę Boga.

   Młodzież Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce miała taką możliwość w dniach 17- 19 kwietnia 2008 roku, by spotkać się z Chrystusem w Jego Słowie i Eucharystii.

powiększenie powiększenie powiększenie

   W myśl tegorocznego hasła: "Bądźmy uczniami Chrystusa" - uczniowie mieli okazję, na podstawie tekstu źródłowego, jeszcze mocniej zastanowić się jaki powinien być prawdziwy uczeń Chrystusa, co robić by być uczniem w szkole Jezusa we współczesnym świecie.

   Pierwszy dzień rekolekcji szkolnych koncentrował się na rozważaniu Słowa Bożego. Ogłoszony został konkurs:

   • Dla klas pierwszych na plakat "Miłosierny Samarytanin";
   • Dla klas drugich na plakat "Współczesny Miłosierny Samarytanin"
   • Dla klas trzecich na scenkę "Miłosierny Samarytanin" na podstawie tekstu źródłowego lub współczesnego.

powiększenie powiększenie powiększenie

   Drugi dzień rekolekcji szkolnych stanowił podsumowanie pracy klas w dniu poprzednim. Klasy trzecie mogły zaprezentować swoje umiejętności w odgrywanych scenkach "Miłosierny Samarytanin". Zakończeniem tego dnia była prezentacja klasy 2b pod kierunkiem p. A. Brzezińskiej "Powiedz ludziom, że ich kochasz".

   Trzeci dzień rekolekcji szkolnych to podsumowanie pracy uczniów. Zostały ogłoszone wyniki konkursów oraz wręczone dyplomy i nagrody. Zakończeniem rekolekcji było wspólne uczestnictwo w Eucharystii, która jest nieodzownym pokarmem każdego ucznia Jezusa Chrystusa, oraz prezentacji Męki Chrystusa w przesłaniu "Misterium Męki Pańskiej"; przygotowanej przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem p. M. Kotwicy i p. A. Kochan.

p. Małgorzata Kotwica

powiększenie powiększenie powiększenie

oprac. A. Rychlik